Plyn

Na základe oprávnenia vykonávam realizáciu plynových rozvodov z ocele,medi a spojovanie PE - potrubí lisovacou technologiou pomocou bronzových tvaroviek od meracieho zariadenia po koncový spotrebič. Vykonávam tlakové skúšky a zabezpečím vyhotovenia revíznej správy. Pripájam plynové spotrebiče.