O nás

Realizácie rozvodov vody, kúrenia a plynu v novostavbách

Vykonávam kompletné inštalácie rozvodov, vody, kúrenia a plynu podľa projektovej dokumentácie pri výstavbe rodinných domov. Pri ich realizácií vychádzam z potrieb zákazníka, pričom konzultujem postup prác s investorom a ostatnými, ktorý sa podieľajú na diele tak, aby bolo možné dielo odovzdať v najskoršom možnom termíne. Poznám všetky v súčasnosti dostupné technológie a po konzultácií so zákazníkom používam takú, ktorá je pre neho najideálnejšia.

Podľa záujmu zákazníka zabezpečujem realizáciu do finálnej podoby aj s osadením sanity, pričom zabezpečím dodanie potrebných výrobkov od veľkého množstva výrobcov za výhodných podmienok.

Rekonštrukcie starších už existujúcich rozvodov vody, kúrenia a plynu

V oblasti rekonštrukcií existujúcich rozvodov vykonávam poradenstvo a navrhujem možné riešenia pre čo najlepšie zvládnutie rekonštrukčných prác. Práce zabezpečujem podľa záujmu zákazníka od búracích prác až po finálne vyhotovenie, pričom všetky podstatné rozhodnutia konzultujem so zákazníkom, aby hotové dielo bolo presne podľa predstáv a potrieb zákazníka. Zabezpečujem dodanie všetkého potrebného materiálu v priaznivých cenách. V prípade dodavky sanity rešpektujem zákazníka s ohľadom na jeho vkus.

Opravy menšieho rozsahu

Veľké veci sa skladajú z maličkostí. Nie každý potrebuje rekonštruovať dom. Preto s ohľadom na množstvo zákazok vykonávam aj drobné opravy, ktoré súvisia s mojou profesiou.