Kúrenie

V oblasti kúrenia podobne ako pri rozvodoch vody pracujem so všetkými materiálmi ako sú zváraná oceľ, rozvody plast hliníkovej konštrukcie a meď. Výber použitého materiálu podriadim potrebám zákazníka a pri rekonštrukciách a opravách aj pôvodne použitému materiálu.
Vykonávam realizácie kúrení s použitím vykurovacích telies, podlahových kúrení, alebo kombináciu oboch variantov.

Prečo najekonomickejšie užívanie kúrenia poskytujem poradenstvo pri výbere vykurovacích telies, kotla, jeho druhu a výkonu, ako aj ostatných zariadení, ktoré majú vplyv na funkčnosť celého systému. Zákazník má možnosť využiť moje dlhodobé obchodno partnerské vzťahy s výrobcami a dodávateľmi vykurovacej techniky a pri objednaní komponentov potrebných na realizáciu kúrenia ušetriť nemalé finančné prostriedky.